OFERTA

W ofercie posiadamy armaturę wodociągową i kanalizacyjną, systemy rurowe oraz uzbrojenie drogowe:

Armatura wodociągowa i kanalizacyjna:
 • zasuwy żeliwne
 • nawiertki żeliwne
 • hydranty
 • zawory mosiężne
 • zawory kołnierzowe
 • zawory antyskażeniowe
 • kształtki sfero
 • uszczelki zbrojone
Systemy rurowe:
 • rury pvc, pp, pe
 • kształtki pvc
 • kształtki pe elektrooporowe
 • kształtki pe doczołowe
 • odgałęzienia siodłowe
 • studnie kanalizacyjne
 • systemy rozsączające
 • taśmy ostrzegawcze
 • płozy, manszety
Uzbrojenie drogowe:
 • włazy
 • wpusty
 • skrzynki uliczne
 • odwodnienia liniowe
 • geowłókniny
 • studnie betonowe
 • separatory
 • osadniki
 • regulatory przepływu

Dostawcy